Ełckie Centrum Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowa na 330 miejsc, scena o wymiarach 10,5 m x 9,6 m, zaplecze, oświetlenie, nagłośnienie; sala ZEBRA o powierzchni 220 m², 450 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie, klimatyzacja, elektrycznie opuszczany ekran; sala koncertowa o powierzchni 73,5 m² na 100 miejsc, scena o powierzchni 47,3 m², fortepian, projektor, nagłośnienie, możliwość zaciemnienia, klimatyzacja