Teatr Maat Projekt

adres: 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 32
tel. +48 81 536 68 32, +48 664 700 047, +48 693 144 406
e-mail: teatr.maat@gmail.com
www.rundance.pl, www.teatrmaat.pl
c/o Centrum Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
Maat Festival

Teatr założony w 2004 roku.
dyrektor: Tomasz Bazan

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: