Fundacja Centrum Twórczości Narodowej

adres: 01-529 Warszawa, ul. Kaniowska 114/1
tel. +48 22 425 11 66
e-mail: biuro@ctn.org.pl
www.ctn.org.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Marek Ratajczak