Małopolski Ogród Sztuki

adres: 31-124 Kraków, ul. Rajska 12
tel. +48 12 375 21 50
e-mail: info@mos.art.pl
www.mos.art.pl
c/o Teatr im. Juliusza Słowackiego

czytania, wykłady, itp:
KRoki – Festiwal Tańca Współczesnego

kierownik artystyczny: Krzysztof Głuchowski