Fundacja Barak Kultury

adres: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 pok. 329
tel. +48 61 646 53 44
e-mail: barakkultury@barakkultury.pl
www.barakkultury.pl

czytania, wykłady, itp:
Inwazja barbarzyńców

prezes: Przemysław Prasnowski