Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

adres: 91-755 Łódź, ul. Wojska Polskiego 83
tel. +48 42 636 38 21, +48 506 155 911
e-mail: biuro@centrumdialogu.com
www.centrumdialogu.com

czytania, wykłady, itp:
Łódź Czterech Kultur

dyrektor: Joanna Podolska-Płocka