Grupa „Coś po Drodze...”

adres: 70-521 Szczecin, pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. +48 91 433 03 88, +48 91 434 15 61 (fax)
e-mail: cospodrodze@gmail.com
www.cospodrodze.wordpress.com
c/o Ośrodek Teatralny Kana

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa działa od października 2012.
zespół: Wojciech Gołębiowski, Stanisław Henkelman, Jan-Tage Köhling, Dorota Maślankowska, Helena Polasik, Zuza Sosnowska, Alexandra Stelmach, Gosia Trajkowska, Maciej Turkowski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: