Miejski Dom Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowa (teatralno-kinowa) na 366 miejsc, oświetlenie, nagłośnienie, scena o wymiarach 9 m x 11 m x 6 m, garderoba