Miejski Dom Kultury Batory

adres: 41-506 Chorzów, ul. Batorego 6
tel. +48 32 246 00 60-63, +48 32 246 39 37 (fax)
e-mail: mdk@mdkbatory.pl
www.mdkbatory.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Sylwester Paprocki
sala widowiskowa na 350 miejsc + 80 miejsc (balkon), oświetlenie, nagłośnienie, kulisy, scena o wymiarach 10 m x 10 m, garderoby