Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego

adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 1
tel. +48 89 527 51 75, +48 89 527 23 02 (fax)
e-mail: sekretariat@filharmonia.olsztyn.pl
www.filharmonia.olsztyn.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Piotr Sułkowski