Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich

adres: 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 59
tel. +48 71 358 34 00 (centr.), +48 71 358 34 23 (promocja), +48 71 358 34 08
e-mail: pwst@pwst.wroc.pl, anna.wodzislawska@pwst.wroc.pl.
www.pwst.wroc.pl

organizator: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu

dyrektor artystyczny: Krzysztof Grębski
koordynatorzy: Anna Wodzisławska, Joanna Śliwińska
festiwal nie odbył się w sezonie 2016/17; kolejna edycja odbędzie się 11-14 października 2017