Scena na Piętrze

adres: 61-767 Poznań, ul. Masztalarska 8
tel. +48 61 852 09 95, +48 61 852 88 35 (fax), +48 602 310 699
e-mail: snp@estrada.poznan.pl
www.scenanapietrze.pl, www.estrada.poznan.pl
c/o Estrada Poznańska

status organizacyjny: fundacja
budżet roczny 2017:
liczba scen:

Dni Romana Wilhelmiego

Teatr zainaugurował działalność 27 marca 1979.
kierownik artystyczny: Romuald Grzęślewicz

Malina Stahre-Godycka - Jest jak jest

Premiera: 8 marca 2013
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: