Mogileński Dom Kultury

adres: 88-300 Mogilno, ul. ks. Wawrzyniaka 1
tel. +48 52 315 24 80, +48 52 315 25 92 (fax)
e-mail: sekretariat@mdk.mogilno.pl
www.mogilno.in

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jan Szymański
sala kinowo-teatralna na 195 stałych miejsc siedzących, scena 6 m x 7,5 m, zestaw Jordan 5kw (nagłośnienie), oświetlenie – 6 lamp, zaciemniona sala kinowa, 3 garderoby