Miejski Dom Kultury

adres: 34-120 Andrychów, ul. Szewska 7
tel. +48 33 875 31 05, +48 512 442 918, +48 530 474 008
e-mail: mdk@kultura.andrychow.eu
www.kultura.andrychow.eu

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Teresa Zemlik
sala widowiskowa na 360 miejsc (w tym 78 na balkonie), scena 4,5 m x 7,5 m x 10 m, proscenium 3 m, nagłośnienie, oświetlenie, 3 garderoby; scena mobilna 6 m x 7 m x 4 m; sala kinowa na 50 miejsc, klimatyzacja, dostęp do internetu, rzutnik, laptop, profesjonalne nagłośnienie