Gminny Ośrodek Kultury

adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
tel. +48 86 275 52 69
e-mail: kulczyzew@op.pl
www.gokczyzew.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Katarzyna Kostro
sala widowiskowo-kinowa na 184 miejsca, niewielka liczba dostawek, scena 6 m x 12 m, kotary, pomieszczenia na garderoby, oświetlenie, mobilne nagłośnienie