Braniewskie Centrum Kultury

adres: 14-500 Braniewo, ul. Katedralna 9
tel. +48 55 620 82 00
e-mail: sekreataria@braniewskiecentrumkultury.pl
www.braniewskiecentrumkultury.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Maria Spychała
sala widowiskowo-kinowa na 306 miejsc, klimatyzowana, pełne wyposażenie audiowizualne (projektor multimedialny, laptop z dostępem do internetu, DVD, nagłośnienie)