Złocieniecki Ośrodek Kultury

adres: 78-520 Złocieniec, ul. Połczyńska 6
tel. +48 94 367 14 55, +48 94 367 11 39 (fax), +48 609 134 222
e-mail: sekretariat@zok.zlocieniec.pl
www.zok.zlocieniec.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jolanta Smulska
sala widowiskowo-kinowa na 221 miejsc, scena 5 m x 8 m, nagłośnienie, oświetlenie, 2 garderoby