Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

adres: 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 103
tel. +48 41 374 10 86, +48 41 374 32 68 (fax)
e-mail: sekretariat@staporkowmgokis.pl
www.staporkowmgokis.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Katarzyna Sorn
sala widowiskowo-kinowa na 200 miejsc (+ 20 dostawek), oświetlenie, nagłośnienie, rzutnik, ekran, projektory, scena 11,4 m x 9,7 m; amfiteatr plenerowy z zadaszoną sceną i zapleczem na 500 miejsc