Kwidzyńskie Centrum Kultury

adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Katedralna 18
tel. /fax +48 55 279 34 24
e-mail: kck@kck-kwidzyn.pl
www.kck.ckj.edu.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Marek Wawryniuk
sala teatralno-kinowa, liczba miejsc na widowni: 374 stałych oraz 15 mobilnych, wymiary sceny: 12 m x 10 m x 6 m, kotary, nagłośnienie i oświetlenie, rzutnik