Jasielski Dom Kultury

adres: 38-200 Jasło, ul. Kołłątaja 1
tel. /fax+48 13 443 51 50,
e-mail: jdksekretariat@gmail.com
www.jdkjaslo.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Janusz Szewczyk
sala na 387 miejsc, scena, otwierany orkiestron, 6 garderób, oświetlenie, nagłośnienie, zaciemniona; sala kina "Syrena" na 187 miejsc