Miejski i Gminny Ośrodek Kultury

adres: 07-130 Łochów, ul. 1-go Maja 22
tel. +48 25 675 12 16, +48 512 100 354
e-mail: biuro.migok@gmail.com, sekretariat.migok@gmail.com
www.lochow.naszgok.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Artur Lis
sala na 150 miejsc, zaciemnienie sali: czarne kotary, wymiary sceny: 9 m x 10 m, oświetlenie, nagłośnienie, garderoba (sala w remoncie)