Miejski Ośrodek Kultury

adres: 95-040 Koluszki, ul. 3-go Maja 2
tel. +48 44 714 58 80
e-mail: mokkoluszki@interia.pl
www.mok-koluszki.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Elżbieta Popławska
sala kinowo-widowiskowa na 181 miejsc, scena o wymiarach 9 m x 8 m, nagłośnienie, oświetlenie