Gminne Centrum Kultury i Sportu

adres: 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 12
tel. +48 71 312 09 47
e-mail: kultura@gckis.trzebnica.pl
www.gckis.trzebnica.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Agnieszka Pawlaczek
sala widowiskowo-kinowa na 318 miejsc, scena wyposażona w podstawowe urządzenia techniczne i ruchomy ekran, oświetlenie, nagłośnienie, 2 garderoby, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych