Miejski Ośrodek Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowa na 431 miejsc w układzie teatralnym, scena o wymiarach 7 m x 10 m x 11 m, nagłośnienie, oświetlenie, zaciemnienie, klimatyzacja, 4 garderoby z węzłem sanitarnym, stanowiska mikserskie do sterowania światłem i dźwiękiem, rzutnik, fortepian, obsługa techniczna