Bolesławiecki Ośrodek Kultury

adres: 59-700 Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1 C
tel. +48 75 644 21 45, +48 75 644 21 47 (fax)
e-mail: sekretariat@bok.boleslawiec.pl, dyrektor@bok.boleslawiec.pl
www.bok.boleslawiec.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Ewa Lijewska-Małachowska
sala kina Forum na ok. 490 miejsc