Małopolski Instytut Kultury

adres: 30-233 Kraków, ul. 28 lipca 1943 17 c
tel. +48 12 422 18 84, +48 12 631 30 70, +48 12 631 31 75
e-mail: instytut@mik.krakow.pl
www.mik.krakow.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Joanna Orlik