Miejskie Centrum Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowo-kinowa „Orzeł” na 260 miejsc, scena o wymiarach 10 m x 10 m, nagłośnienie, oświetlenie, 2 garderoby