Zakład Teorii i Krytyki Kultury

adres: 50-139 Wrocław, ul. Szewska 50/51
tel. +48 71 344 42 55
e-mail: ikult@uni.wroc.pl, miroslaw.kocur@uwr.edu.pl
www.uni.wroc.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kocur
wykładowcy: dr hab. Dorota Wolska, prof. UWr. (kierownik), dr Hanna Jaxa-Rożen, dr Krzysztof Łukasiewicz, dr Jacek Schindler, dr Marcin Stabrowski, dr hab. Izolda Topp, dr Jacek Małczyński

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: