Białostocki Teatr Komedialnia

adres: 15-204 Białystok, ul. ks. Andrukiewicza 2 lok. 45
tel.
e-mail: komedialnia@gmail.com
www:

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr rozpoczął działalność w kwietniu 2013 roku.
kierownik: Piotr Dąbrowski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: