Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich „Chimera”

adres: 19-400 Olecko, ul. Jeziorna 3
tel. +48 513 809 883, +48 607 533 700
e-mail: teatr_hocloco@wp.pl
www:

organizatorzy: Teatr HOC LOCO, Fundacja Akademia Radosnej Twórczości
przygotowanie i organizacja: Milena Hościłło, Aleksandra Ziopaja, Agnieszka Śnieżyńska
festiwal nie odbył się w sezonie 2016/17