Inwazja barbarzyńców

adres: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 p. 329
tel. +48 61 646 53 44
e-mail: barakkultury@barakkultury.pl, przemo@barakkultury.pl
www.barakkultury.pl

organizator: Fundacja Barak Kultury
koordynator merytoryczny: Przemysław Prasnowski
edycja VII
3–27 kwietnia 2017

program: w tej edycji festiwalu brak wydarzeń teatralnych