Akademia Sztuki

adres: 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2
tel. +48 91 852 28 23, +48 91 852 28 20 (fax)
e-mail: sekretariat@akademiasztuki.eu
www.akademiasztuki.eu

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Katedra Nowych Mediów
Akademia powstała we wrześniu 2010 roku.

rektor: prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów: prof. Kamil Kuskowski
kierownik Katedry Nowych Mediów: dr hab. Agata Michowska

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: