Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza

adres: 08-110 Siedlce, ul. bpa Świrskiego 31
tel. +48 25 794 31 86
e-mail: biuro@ckis.siedlce.pl
www.ckis.siedlce.pl
c/o Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Studio działa od 2011 roku.
kierownik: Maciej Czapski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: