Teatr PST

adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 18
tel. +48 693 150 756
e-mail: pszemasos@wp.pl
www.ldk.lodz.pl
c/o Łódzki Dom Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od września 2008 roku.
kierownik artystyczny: Przemysław Sowa

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: