NN Movement Theatre

adres: Wrocław,
tel.
e-mail: nn@movementtheatre.com
www:

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działał do 2014.
lider: Bajka Tworek
choreograf: Anatoliy Ivanov

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: