Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora

adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 202
tel. +48 17 778 84 50
e-mail: gokiw@poczta.onet.pl
www.gokiw.wielopole-skrz.pl

organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
współorganizatorzy: Cricoteka. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielkopolskiej im. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
pomysłodawca: Marcin Świerad
koordynator: Katarzyna Sikora
festiwal odbywa się co dwa lata; nie odbył się w sezonie 2016/17