Teatr Zupa z Małpy

adres: 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 54/55
tel. +48 42 633 43 68
e-mail: sekretariat@aoia.pl
www.aoia.pl

status organizacyjny:
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa powstała w maju 2012.
zespół: Magda Dratkiewicz, Marta Kuśmierek, Agnieszka Smolak-Stańczyk, Patryk Steczek, Włodzimierz Twardowski, Kamil Witaszak

Jarmarczne teatrum na święto szaleńców

Premiera: 2 kwietnia 2016
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: