Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 321 Impro

adres: 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15
tel. +48 608 410 190, +48 691 024 242
e-mail: awisniowska@konstancinskidomkultury.pl
www.321impro.pl

organizator: Konstanciński Dom Kultury
współorganizatorzy: Starostwo Piaseczyńskie, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
dyrektor artystyczny: Katarzyna Michalska
dyrektor naczelny: Edyta Markiewicz-Brzozowska
koordynator: Agnieszka Wiśniowska

edycja VII
26–27 sierpnia 2017

program: Historie z monologów Poławiacze Pereł, Lublin; spektakl grupy Mia100W, Warszawa; Twoje 15 minut Lee White, Kanada; Kabaret Mumio Kabaret Mumio; występy grup improwizacji: Nieregularnik na 3 nuty, Dwie Siostry, Bydgoszcz, Dwaj Panowie, Wrocław; Impro skrzydła wyobraźni – koncert piosenki przedmiotowej Kabaret Mumio/Ab Ovo