IX Prywatne Liceum Ogólnokształcące – Aktorskie

adres: 31-050 Kraków, ul. Brzozowa 6
tel. +48 12 422 76 89, +48 601 875 423
e-mail: 9liceum.sekretariat@gmail.com
www.lartstudio.krakow.pl

liczba scen:
c/o Lart StudiO

czytania, wykłady, itp:

kierunek aktorski
dyrektor: Barbara Szyndler

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: