Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak

adres: 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 3
tel. +48 58 341 76 97 (centr.), +48 58 341 49 13 (fax)
e-mail: sekretariat@szkolabaletowa.pl
www.szkolabaletowa.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Szkoła powstała 1 września 1950 roku.
dyrektor naczelny i artystyczny: Sławomir Gidel

zastępca dyrektora ds. dydaktyczno-wychowawczych: Mirosław Czop
kierownik ds. artystycznych: Agata Lechowicz
nauczyciele przedmiotów artystycznych: taniec klasyczny – Agata Białobrzeska, Małgorzata Borkowska, Aleksandra Foltman, Aleksandra Goździk, Beata Giza, Alicja Krawiec, Robert Kulanin, Agata Lechowicz, Wiktoria Morawiec, Andrzej Marek Stasiewicz, Beata Stoppa, Irena Tarasiewicz; taniec ludowy – Milena Jurczyk; taniec charakterystyczny – Iwona Kierat-Łukasik; taniec współczesny – Anna Mielczewska, Andrzej Morawiec, Magdalena Laudańska; taniec historyczny – Agnieszka Jędrzejczak-Bigus; partnerowanie – Sławomir Gidel; techniki uzupełniające – Anna Michalska, Jakub Gręda, Agata Białobrzeska, Aleksandra Foltman, Beata Stoppa; pianiści-akompaniatorzy – Ewa Bojaronus, Katarzyna Jankowska, Mariola Joczyn, Paulina Leda, Natalia Lendzioszek, Irena Lewkowicz, Łukasz Michalski, Ewa Mróz, Krzysztoft Nowakowski, Paweł Zawada; wiedza o tańcu – Agnieszka Jędrzejczak-Bigus; rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne – Beata Oryl; hip hop – Jakub Gręda
absolwenci: Angelika Grzenia, Krystian Łoin, Anastasia Sanaeva, Martyna Szablewska, Kamil Waszkiewicz

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: