Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna

adres: 60-063 Poznań, ul. Sędziwoja 55/1
tel. +48 505 134 331
e-mail: spoldzielnia.art.pl@wp.pl
www:

czytania, wykłady, itp:
Festiwal_Resort Stara Gazownia

kierownictwo: Anna i Tomasz Rozmianiec