Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

adres: 60-967 Poznań, al. Marcinkowskiego 29
tel. +48 61 855 25 21, +48 61 852 80 91 (fax)
e-mail: office@uap.edu.pl
www.uap.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii, Katedra Scenografii
Uniwersytet Artystyczny rozpoczął działalność w 1919 roku jako Szkoła Sztuk Zdobniczych, przekształcona później w Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, która w 1996 roku uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych. 7 lipca 2010 roku Akademia Sztuk Pięknych zmieniła nazwę na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
rektor: prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP

dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii: prof. dr hab. Józef Jurek, prof. zw. UAP
prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii: dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti, prof. nadzw. UAP
kierownik Katedry Scenografii: dr hab. Piotr Tetlak, prof. nadzw. UAP

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: