Miejski Ośrodek Kultury

adres: 10-538 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 3
tel. +48 89 522 13 72 (centr.), +48 89 522 13 51 (fax)
e-mail: sekretariat@mok.olsztyn.pl
www.mok.olsztyn.pl

czytania, wykłady, itp:
Olsztyńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora „SOLO”

dyrektor: Agnieszka Kołodyńska (od 5 listopada 2015 r. do 19 maja 2017 r.), p.o. dyrektora Bogdan Kacprzak (od 19 maja do 30 września 2017 r.), Mariusz Sieniewicz (od 1 października 2017 r.)