Impresariat Artystyczny „Adria”

adres: 85-018 Bydgoszcz, ul. Skargi 13
tel. /fax +48 52 371 58 48, +48 605 555 676
e-mail: info@adria-art.pl
www.adria-art.pl

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Krzysztof Barczewski