Warszawskie Towarzystwo Teatralne im. Tadeusza, Marii, Barbary, Włodzimierza Fijewskich

adres: 00-385 Warszawa, ul. Tamka 19/23/45
tel. +48 22 635 20 67
e-mail: teatr@teatrfijewskich.pl
www.teatrfijewskich.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Barbara Dobrzyńska