Teatr Impresaryjny ANTRAKT

adres: 85-636 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 15/33
tel. +48 664 320 954, +48 604 260 334, +48 52 346 28 87
e-mail: alewinski51@op.pl
www.teatrantrakt.republika.pl

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr działa od 1995 roku.
kierownik artystyczny: Andrzej Lewiński

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: