Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek

adres: 37-700 Przemyśl, Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
tel. /fax +48 16 678 50 61 wew. 21
e-mail: sekretariat@kultura.przemysl.pl
www.kultura.przemysl.pl

czytania, wykłady, itp:
Przemyska Wiosna Fredrowska
Zamkowe Teatralia

dyrektor: Renata Nowakowska