Estrada Poznańska – Scena na Piętrze

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

Scena na Piętrze+Galeria Oko/Ucho (ul. Masztalarska 8) na 200 miejsc, oświetlenie, sprzęt audio, sprzęt multimedialny; Kino Muza na 160 miejsc, nagłośnienie, ekran, klimatyzacja