Aula Artis WSNHiD

adres: 61-719 Poznań, ul. gen. Kutrzeby 10
tel. +48 61 271 10 56, +48 697 693 052
e-mail: marketing@wsnhid.pl, marta.maruszak@cdv.pl
www.wsnhid.pl/aula-artis

czytania, wykłady, itp:

mobilna widownia na 467 miejsc, dodatkowo powiększana o ok. 200 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt translacyjny, ekran filmowy, foyer, 3 garderoby