Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii – Polski Teatr Tańca

adres: 61-835 Poznań, ul. Kozia 4
tel. +48 61 858 04 53, +48 501 631 719, +48 61 853 23 70 (fax)
e-mail: kontakt@psch-ptt.pl, zarzad@psch-ptt.pl
www.psch-ptt.pl
c/o Polski Teatr Tańca – Balet Poznański

czytania, wykłady, itp:

prezes: Ewa Wycichowska